A29-1 Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt