C12 Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur