C42-1 Vändplats, Förbud mot att stanna och parkera fordon