C6 Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn