D1-6 Påbjuden körriktning rakt fram eller vänstersväng