D1-7 Påbjuden körriktning rakt fram eller högersväng