D11-X Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led