Dessa pollare används för att skydda ett område från fordonsattacker men ger samtidigt möjligheten att tillfälligt bevilja fordon tillträde vid behov. Med rätt verktyg plockas pollaren enkelt bort från platsen. Alla våra HVM-pollare är testade enligt säkerhetsklasser för att kunna motstå höga krafter från fordonsattacker. 

Alla våra demonterbara pollare är säkerhetsklassade.