Sänk trafikens hastighet och värna liv

Farthinder används för att sänka hastigheten på fordon där för hög hastighet kan leda till allvarliga olyckor. Forskning från Trafikverket visar att hastigheten har absolut störst effekt på hur allvarlig personskadan blir vid en påkörning/kollision med en fotgängare.

Ett farthinder ökar tryggheten för både vuxna och barn inom bostadsområden, förskolor och skolor men används med lika stor fördel vid parkeringar, vägarbeten, byggarbetsplatser och evenemang. Vi har farthinder i olika storlekar och utformningar som sänker hastigheten till mellan 3-20 km/h. För att verkligen få ner hastigheten till gångfart rekommenderar vi att installera flera väggupp intill varandra.

Gummi för lång hållbarhet

Gummi är ett fantastiskt material! Våra farthinder är tillverkade av vulkaniserat gummi för lång hållbarhet. Gummit är resistent mot UV-ljus, fukt, olja samt extrema temperaturer och har testats i hårda väderförhållanden. Därutöver gör gummit att farthindret blir mjukare att köra på än ett fathinder i asfalt. 

Synliga, reflekterande fält

Alla våra farthinder kommer med reflekterande, gula fält vilket gör hindret lätt att upptäcka i dåliga ljusförhållanden. Reflexfälten sitter monterade med ett extra kraftigt lim vilket medför längre hållbarhet.

Kanal för kablar och slangar

På undersidan finns en kanal där man kan dra kablar eller slangar om så behövs. Detta kan spara både tid och kostnader till skillnad från installationer med t.ex. fackverksstolpe och fritt hängande kabel i luften.

Installation

För att installera våra farthinder krävs en slagborr för att göra hål i underlaget. För att fästa farthindret används plugg, fransk träskruv och en bricka som dras fast med en kraftig borrmaskin. Våra farthinder går att komplettera med ändbitar för en mjukare påkörning från alla håll.

Komplettera med skyltar och reflexrör

Vi rekommenderar att komplettera trafikmiljön med skyltar och reflexrör för att påkalla trafikantens uppmärksamhet och uppnå en högre säkerhet. Några av vägmärkena som rekommenderas (av Trafikverket) intill ett farthinder är:

-          A9-1 Varning för farthinder

-          X3 Markeringsskärm för sidohinder

-          E11 Rekommenderad lägre hastighet

Läs mer om vägmärken och hur de ska användas i Trafikverkets publikation ”Handbok Vägmärken”.

Måste farthinder skruvas fast?

Vi rekommenderar att skruva fast farthinder i underlaget om det är möjligt, annars finns det en risk att de flyttar på sig vid upprepade påkörningar. Vid tillfälliga arbetsplatser/vägarbeten/evenemang där man inte kan eller får skruva fast farthindret lämpar sig ATA Minigupp. Miniguppet är ett runt, ringformat fartgupp med stor anliggningsyta och tyngd vilket gör att det flyttar sig mindre än en vanlig, rak vägbula.

Kan farthinder användas på grusväg?

Absolut! Ett större farthinder med stor anliggningsyta lämpar sig bra på grusvägar, t.ex. ATA Minigupp. Tänk dock på att farthindret kommer att flytta på sig vid flera påkörningar eftersom det inte går att fästa guppet i mark/jord. Farthindret flyttas då tillbaka på plats för hand med hjälp av handtaget.

Kan man ploga bort snö från monterade farthinder?

En duktig maskinist som vet var farthindret sitter monterat kan ploga bort snö utan att skada det. Det finns dock en stor risk att farthindret förstörs vid plogning. Vi rekommenderar därför alltid att demontera farthindret vintertid och återmontera det på våren.