Mångsidig funktion

Pollare finns i flera olika varianter och kan installeras på en mängd olika platser och trafikmiljöer som gångbanor, vägbanor, parkeringar, P-garage, industriområden, flygplatser, köpcentrum och butiker. Användningsområdet är brett men oftast är pollarens huvudsyfte att vägleda och värna om trafikanter vare sig det gäller fotgängare, bilister eller cyklister. En annan vanlig funktion är att pollaren skyddar någon typ av egendom, t.ex. fasader, byggnader, hushörn, bensinpumpar, pallställ, elskåp och kantsten.

Vi har pollare i både stål och plast, stumma eller eftergivliga (som böjer sig och ställer sig upp igen när de körs på). HVM-pollare (Hostile Vehicle Mitigation) är extremt kraftiga pollare utformade för att skydda mot terrorattacker och fordonshot. Du kan läsa mer om våra olika typer av pollare här nedan eller kontakta oss så hjälper vid dig att välja rätt pollare.

Eftergivliga pollare i plast

Vi har flera varianter av eftergivliga pollare i plast, i olika färger, med eller utan reflexer. Välj den pollare som passar bäst in i trafikmiljön eller matchar företagets grafiska profil. Många av våra eftergivliga pollare kommer med högreflekterande reflexer för extra bra synlighet även i mörker.

Våra pollare kan installeras på olika sätt för olika funktion. En vanlig installation är att pollaren skruvas fast med skruv och plugg, detta ger ett permanent och stabilt montage. Pollare kan även monteras med en markhylsa som försänks ner i marken vilket gör att pollaren blir demonterbar. Detta ger ett väldigt smidigt sätt att styra om trafik på stora industriområden, parkeringar eller flygplatser där trafikflödena kan ändras. På vägen kan en demonterbar pollare lätt plockas bort när det ska snöplogas på vintern.

En eftergivlig pollare i plast absorberar kraften från kollisioner och ställer sig sedan upp igen. Det här ger plastpollaren flera fördelar. Till en början så är det skonsamt för fordonet som kör in i pollaren. En plastpollare förstör inte karossen och lämnar oftast inga märken på fordonet. Även vid gång- och cykelbanor lämpar sig pollaren. En mjuk, eftergivlig pollare ger betydligt mindre åkomma på t.ex. en cyklist eller person på elscooter om de skulle köra in i den.

I en hårt utsatt trafikmiljö där pollaren oftast körs på, t.ex. i en mittrefug, är en vikbar pollare extra gynnsam eftersom du slipper kostnader för dyra reparationer och återmontage. Våra eftergivliga, återfjädrande pollare kan motstå upp mot 100 påkörningar och ändå ställa sig upp igen.

Eftergivliga pollare i metall

Mjukt fast hårt. En eftergivlig pollare i metall böjer på sig vid kollision och ställer sig upp igen, men är i regel mer stum och hårdare än en pollare i plast. Detta gör den mer lämplig för biltrafik än en plastpollare eftersom föraren oftast känner ett motstånd när den körs på. En återfjädrande metallpollare lämpar sig väldigt bra för att separera fordonstrafik & gångtrafik och minskar således risken för påkörningar. Den är även ett bra alternativ i lagermiljöer där det är vanligt med högt tempo och mycket trucktrafik.

Kontakta oss så guidar vi er till en pollare som passar er!