TMA-skydd

Vad betyder TMA?

TMA står för ”Truck Mounted Attenuator” och är ett fordonsmonterat påkörningsskydd som används vid vägarbeten.

Vad är ett TMA-skydd?

Ett TMA-skydds främsta uppgift är att skydda de som arbetar på vägen vid t.ex. linjemålning, renhållning, plogning, byte av ljusarmaturer etc. TMA-skyddet monteras oftast bakpå en lastbil (kan även monteras på en vagn som dras efter fordonet) och består av en energiupptagande krockkudde som absorberar energin om en bil skulle köra in i skyddet. ATAs krockskydd är krocktestade och godkända för att användas på den svenska marknaden enligt Trafikverkets krav. TMA-skyddet är en väl beprövad och viktig fordonsutrustning som värnar om liv på Sveriges vägar och gator.

SafeStop 90

SafeStop 90 TMA är ett påkörningsskydd för lastbilar konstruerat för att minska risken för skador på såväl passagerare i ett påkörande fordon som lastbilens förare. Skyddet monteras på lastbilen och kan användas både när den är parkerad (tex för att spärra av ett arbetsområde) och under arbete på väg (målning, renhållning, plogning, osv). Efter en påkörning kan den galvaniserade stålramen och den bakre ”krockplattan” återanvändas. De skadade aluminiumlådorna lyfts bort och ersätts av nya. SafeStop 90 TMA består av följande huvudkomponenter: en eftergivlig saxram, två energiupptagande boxar, stödram, fordonsinfästningar (holkar). SafeStop90 kan levereras med ett eget hydraulsystem för upp och nedfällning av skyddet.

SafeStop 90 är testad enligt NCHRP Report 350 TL-3, test 3-51, 3-52 och 3-53. Utrustningen uppfyller Trafikverkets krav, är CE-märkt, och godkänd att användas på hela det nationella vägnätet. Konstruktionen har ett överhäng på endast 126 cm i transportläge. Tillverkarens rekommenderade lägsta bruttovikt för bärarfordonet är 7,3 ton exklusive TMA-skyddets vikt.

Skyddet är ”infinite weight” testat och ställer därför inget krav på övre viktgräns för bärarfordonet. Trafikverkets rekommenderade lägsta bruttovikt är 9 ton exklusive TMA-skyddets vikt. Vid montage på så kallade alternativa bärare (traktor, lastmaskin etc) är lägsta bruttovikt 9 ton exklusive TMA-skyddets vikt. Utrustningen kan levereras komplett med 24 V hydraulsystem för tilt-up-funktion och trådlös fjärrstyrning eller förberett för anslutning till externt hydraulsystem.

X2 markeringsskärm

Ett TMA-skydd ska utrustas med skylten X2 Markeringsskärm för hinder i fluorescerande högreflekterande reflexfolie (FHR-reflex). Anordningen anger att framkomligheten på vägen är inskränkt på grund av ett hinder. Anordningen kan även ange att en väg är helt eller delvis avstängd för trafik. X2 Markeringsskärm monterat på ett TMA-skydd ska vara i färgerna gul/röd.

Montering av TMA på lastbil

ATA har sedan 2008 en komplett monteringshall och serviceverkstad för montering av TMA-skydd och annan fordonsburen vägarbetsutrustning. Där kan vi utföra de flesta monterings- och servicearbeten på fordon som kan komma i fråga när det gäller fordonsutrustning för arbete på väg.

Dessutom kan vi hjälpa dig med alla typer av service och underhållsarbeten, stora som små. Oavsett om det handlar om TMA-skydd, takskyltar eller lampor av olika slag.

Vi har förutom vår egen monterings-/servicehall i Sollentuna även samarbetspartners runt om i landet som kan utföra service och reparationer på våra TMA-skydd.