Art.Nr.

Varningsmärke

Märket anger att en körbana med enkelriktad trafik övergår i en körbana med trafik i båda riktningarna.

img

FAKTA

  • Material: Plast
  • Storlek: Normalstorlek
  • Nettovikt kg: 0.79
  • Reflextyp: Högreflekterande

GALLERI