Art.Nr.

Varningsmärke

Märket anger brant nedförslutning. Siffran anger lutningen i procent och är anpassad till förhållandena på platsen.

Varianter:
41000053010 A3 N NR List
41000053017 A3 N HR List

Förklaring:
N: Normal storlek
NR: Normalreflekterande
HR: Högreflekterande
List: För montage på stolpe

img

FAKTA

  • Material: Kantvikt med list
  • Ytbehandling: Lack
  • Folietyp: Normalreflekterande
  • Storlek: Normalstorlek
  • Bredd: 820 mm
  • Höjd: 710 mm
  • CE-märkt: JA

GALLERI