Art.Nr.

Varningsmärke

Märket anger en annan fara än sådan som kan anges med något annat varningsmärke. Farans art anges på en tilläggstavla.

img

FAKTA

  • Material: Plast
  • Reflextyp: Flourscerande högreflekterande

GALLERI