Art.Nr.

Varningsmärke

Märket anger en annan fara än sådan som kan anges med något annat varningsmärke. Farans art anges på en tilläggstavla.

Varianter:
41000383010 A40 N NR List
41000383050 A40 L NR List
41000383020 A40 N HR List
41000383060 A40 L HR List
41000383080 A40 N FHR Llist

Förklaring:
L: Liten storlek
N: Normal storlek
NR: Normalreflekterande
HR: Högreflekterande
FHR: Flourecerande högreflekterande
List: För montage på stolpe

img

FAKTA

  • Material: Kantlist
  • Storlek: Normalstorlek
  • Reflextyp: Normalreflekterande

GALLERI