Art.Nr.

Varningsmärke med handtag

Märket anger upphöjning som anlagts som fartdämpande åtgärd. Används med fördel tillsammans med ATA-foten.

img

Rekommenderas för:

  • Vägarbete
  • Byggarbetsplats
  • Evenemang
  • Avspärrningar

FAKTA

  • Material: Plast
  • Storlek: Normalstorlek
  • Nettovikt kg: 0.95
  • Reflextyp: Högreflekterande

GALLERI