Art.Nr.

Temporärt krockskydd för stadsmiljö

ATA Mobile Airbag är ett påkörningsskydd för lätta lastbilar konstruerat för att minska risken för skador på såväl passagerare i ett påkörande fordon som lastbilens förare. Skyddet monteras på bilen och kan användas både när den är parkerad (tex för att spärra av ett arbetsområde) och under arbete på väg. Efter en påkörning byts enkelt krockkudden ut på ca 20 minuter. Skyddet är testat och godkänt av TÜV enligt NCHRP 350 - MASH(2009). Utrustningen kan användas på fordon som väger upp till 3,5 ton i stadsmiljö.

ATA Mobile Airbag består av följande huvudkomponenter:
En adapter som monteras i bilens ram under flaket och en energiupptagande box.
Skyddet kan levereras med ett eget hydraulsystem för upp och nedfällning av skyddet.

img

FAKTA

DOKUMENT


GALLERI