Art.Nr.

Väjningspliktsmärke

Märket anger att förare har väjningsplikt mot fordon på korsande väg eller led och att bestämmelserna i 3 kap. 5 § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga. Märket kan vara uppsatt tillsammans med tilläggstavla T2, avstånd, som förberedande upplysning om väjningsplikt och tillsammans med tilläggstavla T3, avstånd till stopplikt, som förberedande upplysning om stopplikt. Om samtliga tillfarter i en korsning har väjningsplikt anges detta med tilläggstavla T13, flervägsväjning.

Varianter:
41000213010 B1 N NR List
41000213020 B1 N HR List
41200210080 B1 N HR Plast

Förklaring:
N: Normalstorlek
NR: Normalreflekterande
HR: Högreflekterande
List: Skylt för montage på stolpe
Plast: För montage på skyltbärare tex Ultra-panel eller ATA-skärm

img

FAKTA

  • Material: Kantvikt aluminium med list
  • Ytbehandling: Lack
  • Storlek: Normalreflekterande
  • Bredd: 900 mm
  • Höjd: 720 mm
  • CE-märkt: Ja
  • Reflextyp: Normalreflekterande

GALLERI