Art.Nr.

Väjningspliktsmärke

Märket anger ett övergångsställe.

Varianter:
41001293010 B3-1 N NR List
41001292010 B3-1 N NR Plan ds
41001293020 B3-1 N HR List
41001292020 B3-1 N HR Plan ds
41201290080 B3-1 N HR Plast

Förklaring:
N: Normalstorlek
NR: Normalreflekterande
HR: Högreflekterande
List: För montage på stolpe
Plast: För montage på skyltbärare tex Ultra-panel eller ATA-skärm
Plan ds: För toppmonterat montageimg

FAKTA

  • Material: Kantvikt med list
  • Ytbehandling: Lack
  • Storlek: Normalstorlek
  • Bredd: 600 mm
  • Höjd: 600 mm
  • CE-märkt: JA
  • Nettovikt kg: 4.2
  • Reflextyp: Normalreflekterande

GALLERI