Art.Nr.

Väjningspliktsmärke

Märkena, som är likvärdiga och kan användas var för sig eller tillsammans, anger ett övergångsställe. Vid obevakade övergångsställen är för fordonsförare bestämmelserna i 3 kap. 61 § och för gående bestämmelserna i 7 kap. 4 § trafikförordningen tillämpliga.

img

FAKTA

  • Material: Plast
  • Folietyp: Högreflekterande
  • Storlek: Normalstorlek

GALLERI