Art.Nr.

Väjningspliktsmärke

Märket är uppsatt vid huvudledens början och upprepat efter varje korsning med annan väg.

Varianter:
41001243010 B4 N NR List
41001243020 B4 N HR List

Förklaring:
N: Normalstorlek
NR: Normalreflekterande
HR: Högreflekterande
List: För montage på stolpe

img

FAKTA

  • Material: Kantvikt med list
  • Ytbehandling: Lack
  • Storlek: Normalstorlek
  • Bredd: 400 mm
  • Höjd: 400 mm
  • CE-märkt: JA
  • Reflextyp: Normalreflekterande

GALLERI