Art.Nr.

Stållineräcke

BRIFEN-vajerräcke har i över 20 år varit ett viktigt bidrag till ökad trafiksäkerhet världen över. Vajerräcket har spelat en avgörande roll i Trafikverkets nollvison genom att förhindra mötesolyckor.

BRIFEN följer internationella standarder, EN 1317 och NCHRP 350, och har installerats i bl.a. Australien, Mellanöstern, Frankrike, Sverige, USA och Storbritannien.

img

 • Räcket installeras snabbt
 • Mitt- kanträcke
 • Kostnadseffektivt vad gäller reparationer
 • Väl dokumenterad säkerhet

Rekommenderas för:

 • Infrastruktur

FAKTA

 • Material: Stål
 • Ytbehandling: Galvaniserad
 • Bredd: 138 mm
 • Höjd: 680 mm
 • Testnorm: EN 1317-5.
 • Arbetsbredd: W4
 • Skaderiskklass: A
 • Snöplogklass: 2
 • CE-märkt: Ja
 • Montage: Mark, asfalt, betongbalk
 • Kapacitetsklass: N2

GALLERI