Art.Nr.

Förbudsmärke

Förbudet gäller den korsning eller motsvarande som märket är placerat i eller före. Märket kan avse flera korsningar. Sträckans längd anges då på en tilläggstavla. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

Varianter:
41000793010 C25-1 N NR List (Vänster)
41000793020 C25-1 N HR List (Vänster)
41200790080 C25-1 N HR Plast (Vänster)
41000783010 C25-2 N NR List (Höger)
41000783020 C25-2 N HR List (Höger)
41200780080 C25-2 N HR Plast (Höger)

img

FAKTA

  • Material: Kantvikt med list
  • Ytbehandling: Lack
  • Storlek: Normalstorlek
  • Diameter: 600 mm
  • CE-märkt: JA
  • Reflextyp: Normalreflekterande

GALLERI