Art.Nr.

Förbudsmärke

Förbudet gäller den korsning eller motsvarande som märket är placerat i eller före. Märket kan avse flera korsningar. Sträckans längd anges då på en tilläggstavla. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

img

FAKTA

  • Material: Plast
  • Storlek: Normalstorlek
  • Nettovikt kg: 0.77
  • Reflextyp: Högreflekterande

GALLERI