Art.Nr.

Förbudsmärke

Har ändamålet angetts med lastplats är ändamålet lastning eller lossning av tungt eller skrymmande gods. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra ändamål som får anges och hur de anges.

Varianter:
41001563010 C40-1 (C35) "Lastplats" N NR List
41001563020 C40-1 (C35) "Lastplats" N HR List
41001573010 C40-1 (C39) "Lastplats" N NR List
41001573020 C40-1 (C39) "Lastplats" N HR List
41001543010 C40-2 (C35) "Taxiplats" N NR List
41001553021 C40-2 (C35) "Taxiplats" N HR List
41001553010 C40-2 (C39) "Taxiplats" N NR List
41001553020 C40-2 (C39) "Taxiplats" N HR List
41001583010 C40-3 (C39) "Bokbussplats" N NR List
41001583011 C40-3 (C39) "Bokbussplats" N HR List
41001613010 C40-4 (C35) "Ambulansplats" N NR List
41001613020 C40-4 (C39) "Ambulansplats" N HR List
41001633011 C40-5 (C39) "Skolskjutsplats" N HR List
41001643010 C40-6 (C39) "På-och avstigningsplats" N NR List
41001643020 C40-6 (C39) "På-och avstigningsplats" N NR List

Förklaring:
N: Normal storlek
NR: Normalreflekterande
HR: Högreflekterande
List: För montage på stolpe
C35: Förbud mot att parkera fordon
C39: Förbud mot att stanna och parkera fordon


img

FAKTA

  • Material: KVL
  • Ytbehandling: Lack
  • Storlek: NS
  • Bredd: 400 mm
  • Höjd: 600 mm
  • CE-märkt: JA
  • Reflextyp: NS

GALLERI