Art.Nr.

Förbudsmärke

Märket anger en plats som är avsedd för vändning av fordon och att det är förbjudet att parkera fordon. Om i stället märke C39, förbud mot att stanna och parkera fordon, är infogat i märket anger det att det är förbjudet att stanna eller parkera fordon.

Varianter:
41001663010 C42-1 N NR List
41001663020 C42-1 N HR List

Förklaring:
N: normal storlek
NR: Normalreflekterande
HR: Högreflekterande
List: För montage på stolpe

img

FAKTA


GALLERI