Art.Nr.

Påbudsmärke

Märket anger att fordon endast får föras i pilens eller, där två pilar finns, i endera pilens riktning. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

img

FAKTA

  • Material: KVL
  • Ytbehandling: Lack
  • Folietyp: NR
  • Storlek: NS
  • Diameter: 600 mm
  • CE-märkt: JA

GALLERI