Art.Nr.

Påbudsmärke

Märket anger att fordon endast får föras i pilens eller, där två pilar finns, i endera pilens riktning. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

Varianter:
41001003010 D1-2 N NR List
41001003020 D1-2 N HR List
41201000080 D1-1 & D1-2 N HR Plast (vändbar)

N: Normal storlek
NR: Normalreflekterande
HR: Högreflekterande
List: För montage på stolpe
Plast: För montage på skyltbärare tex Ultra-panel eller ATA-skärm

img

FAKTA

  • Material: Kantvikt med list
  • Ytbehandling: Lack
  • Storlek: Normalstorlek
  • Diameter: 600 mm
  • CE-märkt: Ja
  • Reflextyp: Normalreflekterande

GALLERI