Art.Nr.

Påbudsmärke

Märket anger att fordon endast får föras i pilens eller, där två pilar finns, i endera pilens riktning. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

Varianter:
41001023010 D1-3 N NR List
41001023011 D1-3 N HR List

Förklaring:
N: Storlek normal
NR: Normalareflekterande
HR: Högreflekterande
List: För montege på stolpe

img

FAKTA

  • Material: Kantvikt med list
  • Storlek: Normalstorlek
  • Reflextyp: Normalreflekterande

GALLERI