Art.Nr.

Påbudsmärke

Märket anger att fordon endast får föras i pilens eller, där två pilar finns, i endera pilens riktning. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

img

FAKTA

  • Material: Kantvikt list
  • Storlek: Normalstorlek
  • Reflextyp: Normalreflekterande

GALLERI