Art.Nr.

Påbudsmärke

Märket anger att fordon endast får föras i pilens eller, där två pilar finns, i endera pilens riktning. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

Varianter:
41001053010 D1-7 N NR List
41001053020 D1-7 N HR List

Förklaring:
N: Storlek normal
NR: Normalreflekterande
HR: Högreflekterande
List: För montage på stolpe

img

FAKTA

  • Material: Kantvikt list
  • Storlek: Normalstorlek
  • Reflextyp: Normalreflekterande

GALLERI