Art.Nr.

Påbudsmärke

Märket anger att fordon endast får föras i pilens eller, där två pilar finns, i endera pilens riktning. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

Varianter:
41001011010 D1-1 N NR List
41001013020 D1-1 N HR List

N: Normal storlek
NR: Normalreflekterande
HR: Högreflekterande
List: För montage på stolpe

img

FAKTA

  • Material: KVL
  • Ytbehandling: Lack
  • Storlek: NS
  • Diameter: 600 mm
  • CE-märkt: JA
  • Reflextyp: NR

GALLERI