Art.Nr.

Påbudsmärke

Märket anger påbjuden körriktning för trafik med fordon med sådan last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods. Bokstaven på märket anger att påbudet endast avser sådana fordon som inte får framföras i en vägtunnel som tillhör den tunnelkategori som motsvarar bokstaven.

Varianter:

41001183015 D12-2 N NR List
41001183016 D12-2 N HR List

Förklaring:
N: Storlek normal
NR: Normalreflekterande
HR: Högreflekterande
List: För montage på stolpe.

img

FAKTA

  • Material: Kantlist
  • Storlek: Normalstorlek
  • Reflextyp: Normalreflekterande

GALLERI