Art.Nr.

Påbudsmärke

Märket anger gemensam bana för gående och cyklande.

Varianter:
41001163010 D6 N NR List
41001163050 D6 L NR List
41001163020 D6 N NR List
41001163060 D6 L HR List
41201160080 D6 N HR Plast

Förklaring:
L: Liten storlek
N: Normal storlek
NR: Normalreflekterande
HR: Högreflekterande
FHR: Fluorescerade högreflekterande
List: Skylt för montage på stolpe
Plast: Skylt för montage på skyltbärare tex Ultra-panel eller ATA-skärm

img

FAKTA

  • Material: Kantvikt med list
  • Ytbehandling: Lack
  • Storlek: Normalstorlek
  • Diameter: 600 mm
  • CE-märkt: JA
  • Reflextyp: Normalreflekterande

GALLERI