Art.Nr.

Påbudsmärke

Märket anger banor som är delade genom vägmarkering, skiljeremsa eller liknande i en del för gående och en del för cyklande. Symbolernas placering på märket anger vilken del av banan som är avsedd för gående respektive cyklande.

Varianter:
41001173010 D7-1 N NR List
41001173050 D7-1 L NR List
41001173020 D7-1 N HR List
41001173060 D7-1 L HR List
41201170070 D7-1 N HR Plast

Förklaring:
L: Liten storlek
N: Normal storlek
NR: Normalreflekterande
HR: Högreflekterande
FHR: Fluorescerade högreflekterande
List: Skylt för montage på stolpe
Plast: Skylt för montage på skyltbärare tex Ultra-panel eller ATA-skärm

img

FAKTA

  • Material: Kantvikt med list
  • Ytbehandling: Lack
  • Storlek: Normalstorlek
  • Diameter: 600 mm
  • CE-märkt: JA
  • Reflextyp: Normalreflekterande

GALLERI