Art.Nr.

Anvisningsmärke

Märket anger en vägsträcka eller ett område där särskilda åtgärder vidtagits eller där förhållandena är sådana att det är lämpligt att färdas med lägre hastighet än den högsta tillåtna.

Den rekommenderade lägre hastigheten anges på märket.

Varianter
41001413010 E11-1 N NR List (10 km/tim)
41001413020 E11-1 N HR List (10 km/tim)
41001413210 E11-2 N NR List (20 km/tim)
41001413220 E11-2 N HR List (20 km/tim)
41001423010 E11-3 N NR List (30 km/tim)
41001423020 E11-3 N HR List (30 km/tim)
41001423410 E11-4 N NR List (40 km/tim)
41001423021 E11-4 N HR List (40 km/tim)
41011423010 E11-5 N NR List (50 km/tim)
41001423022 E11-5 N HR List (50 km/tim)

Förklaring
N: Normalstorlek
NR: Normalreflex
HR: Högreflekterande
List: För montage på stolpe

img

FAKTA

  • Material: KVL
  • Ytbehandling: Lack
  • Storlek: NS
  • Bredd: 600 mm
  • Höjd: 600 mm
  • CE-märkt: JA
  • Reflextyp: NR

GALLERI