Art.Nr.

Anvisningsmärke

Märket anger att genomfart inte är möjlig. Symbolen anpassas efter förhållandena på platsen och kan vara infogad i ett lokaliseringsmärke. Om genomfart med cykel och moped klass II är möjlig anges det genom att symbol S8, cykel och moped klass II, är infogad i märket.

41001283010 E17-1 N NR List
41001283020 E17-1 N HR List
41001283010B E17-2 N NR List
41001283020B E17-2 N HR List
41001283010C E17-3 N NR List
41001283020C E17-3 N HR List
41001283010F E17-4 N NR SP
41001283020F E17-4 N HR SP

Förklaring:
N: Normal storlek
NR: Normalreflekterande
HR: Högreflekternade
List/SP: För montage på stolpe

img
img

FAKTA

  • Material: SP
  • Ytbehandling: Lack
  • Storlek: NS
  • Bredd: 400 mm
  • Höjd: 500 mm
  • CE-märkt: Ja
  • Reflextyp: NR

GALLERI