Art.Nr.

Anvisningsmärke

Märket anger att genomfart inte är möjlig. Symbolen anpassas efter förhållandena på platsen och kan vara infogad i ett lokaliseringsmärke. Om genomfart med cykel och moped klass II är möjlig anges det genom att symbol S8, cykel och moped klass II, är infogad i märket.

img

FAKTA

  • Material: SP
  • Ytbehandling: Lack
  • Folietyp: NR
  • Storlek: NS
  • Bredd: 400 mm
  • Höjd: 500 mm
  • CE-märkt: Ja

GALLERI