Art.Nr.

Anvisningsmärke

Märket anger att bestämmelserna i 8 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga. Förbud mot att föra fordon som får föras på gågata enligt 8 kap. 1 § andra stycket trafikförordningen anges på en tilläggstavla.

img

FAKTA

  • Material: Kantlist
  • Folietyp: Normalreflekterande
  • Bredd: 600 mm
  • Höjd: 600 mm

GALLERI