Art.Nr.

Lokaliseringsmärke

Märket anger att ett körfält tillfälligt är avstängt och att ett annat körfält kan användas i färdriktningen. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Avvikelse från färg får inte ske.

img

FAKTA

  • Material: Plast
  • Bredd: 800 mm
  • Höjd: 920 mm
  • Reflextyp: Höreflekterande

GALLERI