Art.Nr.

Broräcke H2W3

Konstruktionen bygger på Trafikverkets stadarrräcke med ståndare av massiv fyrkantsstång och toppföljare av UNP-profil.

Vi har ersatt räckets ursprungliga navföljare med våra rörprofiler. Räckets luftiga design gör att genomsiktligheten ökar och därmed också trafiksäkerheten. Samtidigt ges trafikaten större möjlighet att se omgivande natur. Drivbildning av snö minskar också jämfört med andra typer av navföljare.


img

 • Våra profiler är mösterskyddade
 • Konstruerade att stå emot påkänningar från snöplogg
 • Lättare påkörningar av fordon
 • Räcket kan monteras med eller utan fotplatta
 • Räcket kan monteras i mark "marksatt"
 • Kan förses med stängskydd, nätgrind eller spjälgrind
 • Bullerdämpande skärm i exempelvis polykarbonat eller akryl

Rekommenderas för:

 • Infrastruktur

FAKTA

 • Material: Stål
 • Ytbehandling: Galvaniserad
 • Bredd: 300 mm
 • Höjd: 1200 mm, 1400 mm
 • Arbetsbredd: W3
 • Skaderiskklass: B
 • CE-märkt: Ja
 • Montage: Mark, betongbalk
 • Kapacitetsklass: H2