Art.Nr.

W-profilsräcke N2W1 - N2W5

Enkel design. Optimal prestanda.

Flexbeam är ett flexibelt vägräckessystem och ett kraftfullt verktyg för att skapa en säker trafikmiljö. Med mer än 30 miljoner kronor satsade i produktutveckling och testning är Flexbeam idag det vägräckessystem som erbjuder flest konfigurationer av både enkel- och dubbelsidiga W-profilräcken.

Vägområdet och den hindersfria bredden på sidan om vägen ändras ofta på en vägsträcka. Detta ställer stora krav på ett påkörningsskydd och dess förmåga att hålla kvar ett fordon på vägen utan risk för kollision med fasta föremål som en bropelare, vägmärkesportal eller naturligt hinder.

Flexbeam använder W-profilbalk monterad på Z- eller S-stolpar och går att få i kapacitetsklasserna N2 W2 / N2 W3 / N2 W4 / N2 W5 ensidigt och N2 W2 / N2 W3 / N2 W4 dubbelsidig beroende på stolpe och stolpavstånd. Att kunna anpassa systemets stolpar och stolpavstånd efter trafikmiljöns krav på arbetsbredd innebär en stor fördel, med lägre monteringskostnad, och snabbare installation jämfört med traditionella system.

Minska arbetsbredden utan att spräcka budgeten

Genom att använda samma W-profilbalk som Flexbeam men använda en starkare stolpe kan vi uppnå mindre arbetsbredd utan att öka stolpavståndet. Vi kallar det Flexbeam+. Fördelen är att man kan montera ett starkare räcke utan övergångar vilket blir billigare i slutändan. Flexbeam+ går att få i kapacitetsklasserna N2 W1 / N2 W2 & N2 W3.

Öka stolpavståndet och klara snöplogningen

Flexbeam SPR 4 tillverkas i tjockare stål som tål snöplogning bättre och uppfyller kraven för snöplogklass 4. Eftersom balken är grövre så kan stolpavståndet ökas, vilket leder till lägre kostnader. Flexbeam SPR4 går att få i kapacitetsklasserna N2 W1 / N2 W2 / N2 W3 & N2 W4.

Flexbeam gör det möjligt att skapa ett sammanhängande vägräcke vars egenskaper kan variera i kapacitetsklass och arbetsbredd beroende på vilken stolpe man använder och stolpavståndet.

Systemen kan installeras på drivna stolpar, ytmonterade stolpar, i hylsade stolpar eller stolpar som sätts direkt i betong.

img

FAKTA

DOKUMENT


GALLERI