Art.Nr.

Bullerskydd

Forster har med högt know-how varit med och skapat och präglat utvecklingen av bullerskydd längs vägar och järnvägar.
Vägledande utveckling som innovativa lösningar med maximal ljuddämpning utgör grunden förvåra produkters framgång.

Patenterade produkter, samarbete med experter, universitet och kontrollanter samt medlemskap i olika branschorganisationer
i olika branschorganisationer ligger till grund för specialutformade bullerskyddsystem som uppfyller krav och standard världen över. • Utmärkt ljudisolering och ljudabsorption
 • Optiskt tilltalande
 • Homogena ytor
 • Möjlighet till individuellt anpassad design
 • Går att kombinera med andra material
 • Låg nettovikt
 • Uppfyller alla normer och riktlinjer
 • CE-certifierat
 • Beständig mot kyla och vägsalt
 • Underhållsfritt
 • Låga Lifecycle-kostnader (LCC)

Rekommenderas för:

 • Infrastruktur
 • Vägar
 • Järnvägar
 • Stadsmiljö
 • Industriområden

FAKTA

 • Material: Aluminum
 • Ytbehandling: Valfri lack, antigraffity
 • CE-märkt: Ja

GALLERI