Art.Nr.

Enkelsidigt W-profilsräcke H1W3

Med tillverkningen inom den egna koncernen, påkostad testning och en produktutveckling styrd av marknadens allt hårdare krav på kostnadeffektivitet och flexibilitet har vi idag den i särklass mest flexibla lösningen vad gäller vägräcken.

Flexbeam är det vägräckessystem som erbjuder flest varianter av både enkel- och dubbelsidiga W-profilsräcken.

Att kunna anpassa systemets stolpavstånd med krav på arbetsbredd innebär en stor fördel med lägre monteringskostnad och snabbare installation jämfört med traditionella system. Längre stolpavstånd ger färre delar, snabb installation och kortare tid på vägen vilket också har positiv effekt på kostnaderna för trafikanordningar under monteringen. Flexbeam tillverkas i 3 mm stål som tål snöplogning bra.

img

 • Flexbeam, de flexiblaste w-profilen på marknaden
 • Erbjuder många olika varianter på arbetsbredder
 • Kostnadseffektivt
 • Längre stolpavstånd ger färre delar
 • Enkelsidiga och dubbelsidiga system
 • Stolpavstånd c/c 1,6 m

Rekommenderas för:

 • Infrastruktur
 • Industriområden
 • Parkeirngar
 • Kommunala vägar
 • Enskilda vägar

FAKTA

 • Material: Stål
 • Ytbehandling: Galvaniserad
 • Bredd: 255 mm
 • Höjd: 765 mm
 • Godstjocklek: 3 mm
 • Testnorm: SS-EN 1317-5:2007
 • Arbetsbredd: W3
 • Skaderiskklass: B
 • Snöplogklass: 3
 • CE-märkt: Ja
 • Montage: Mark, asfalt, betongbalk
 • Kapacitetsklass: H1
 • Nettovikt kg: 26.2

GALLERI