Art.Nr.

Mitträcke med slät navföljare

Flexbeam Mitträcke är ett alternativ till stållineräcken för mittmontering på väg där krav ställs enligt Trafikverkets specifikation slät navföljare* med snöplogklass 4.

Räcket är stabilt och medför mindre reparationer vid påkörning samt har bättre motståndskraft mot snöplogning än vad stållineräcken har.

Räcket är komplett med spikade förankringar samt tillhörande energiupptagande räckesavslutning för mittmontering (Trend CEN DS P4).

* Slät navföljare
Räcket får inte har utstickande skruvar/muttrar, skarvar eller klippkanter vända mot trafiken.
Räcket ska uppfylla krav för klass 4 avseende motståndskraft mot snöplogning enligt SS-EN 1317-5 Bilaga C.

img

 • Flexbeam, de flexiblaste w-profilen på marknaden
 • Erbjuder många olika varianter på arbetsbredder
 • Kostnadseffektivt
 • Längre stolpavstånd ger färre delar
 • Enkelsidiga och dubbelsidiga system
 • Stolpavstånd c/c 4 m
 • CESPR4-001

Rekommenderas för:

 • Infrastruktur
 • Industriområden
 • Parkeirngar
 • Kommunala vägar
 • Enskilda vägar

FAKTA

 • Material: Stål
 • Ytbehandling: Galvaniserad
 • Bredd: 295 mm
 • Höjd: 765 mm
 • Godstjocklek: 3,55 mm
 • Testnorm: SS-EN 1317-5:2007
 • Arbetsbredd: W4
 • Skaderiskklass: A
 • Snöplogklass: 4
 • CE-märkt: Ja
 • Montage: Mark, asfalt, betongbalk
 • Kapacitetsklass: N2
 • Nettovikt kg: 33.7

GALLERI