Art.Nr.

Till ZebraRamp

Bygeln låser enheterna mot varandra. Då det finns behov av att enheterna inte får röra sig används skruven.

Satsen innhåller:
2 st byglar.
4 st skruv, plugg, bricka samt svarta lock.
img

  • Tydligt övergångställe
  • Ökar säkerheten för gående
  • Minskar hastigheten på passerande fordon

Rekommenderas för:

  • Vägarbete
  • Omledning av gående
  • Evenemang

FAKTA

DOKUMENT


GALLERI