Art.Nr.

Tillbehör bullerskydd

Direkt tillgång till utgångar för underhåll eller utrymning ökar säkerheten på vägar och järnvägar. Dessa dörrar och portar uppfyller samma höga
akustiska krav som bullerskyddsskärmarna. Olika färger ökar utgångarnas synbarhet och visar tydligtvar nödutgångarna finns.


FAKTA


GALLERI