Art.Nr.

Varningsskylt

Tydlig skyltning ger allmänheten information om risk för snöras och istappar samt hur olyckor kan undvikas. Regleras i Boverkets byggregler och i ordningslagen. Arbete på tak vid snöröjning regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Enligt ordningslagen är det fastighetsägaren som ansvarar för att röja snö och is från tak om rasrisk föreligger.

img

FAKTA

  • Material: Plast
  • Bredd: 297 mm
  • Höjd: 420 mm
  • Reflextyp: Ickereflekterande

GALLERI