Art.Nr.

Skyttelsignal med LED-lampor

MPB 3400 är ett modulärt mobilt skyttelsignalsystem bestående av identiska signalhuvuden för reglering av trafik vid tillfälliga trafikomledningar.

Signalerna levereras styckevis och är enkelt programmerbara för att fungera både som sändar- och mottagarsignal. Systemet kan byggas ut för styrning av T-korsningar och fyrvägskorsningar.

img

FAKTA

DOKUMENT


GALLERI