Art.Nr.

Tungavstängning för temporäravspärrning

Denna TA-balk är en kraftfull lösning för tillfällig avspärrning och personskydd vid byggarbetsplatser. Den har många användningsområden, som att skydda arbetare under vägunderhåll, förhindra obehörig tillgång och olaglig parkering, samt ge säkerhetsbarriärer för fotgängare vid trottoarreparationer.

img

Rekommenderas för:

  • Rekommenderas för:
  • Vägarbete
  • Byggarbetsplats
  • Evenemang
  • Avspärrningar

FAKTA

  • Nettovikt kg: 407

GALLERI